Sunday, November 18, 2007

Wzmacniacz po zlutowaniu / Amplifier after solderingDioda LED D3 sygnalizująca przegrzanie zostanie docelowo zastąpiona układem uruchamiającym wiatrak.
---
LED diode D3 indicating overheat will be eventually replaced with the circuit controlling the fan.A tutaj radiator, którego kawałek będzie chłodził kostkę wzmacniacza.
---
Here is the heatsink, part of which will be cooling the amplifier chip.

No comments: