Tuesday, June 19, 2007

Problem: Karta CF / CF card

Kolejna kłoda: jak zmienić status karty CF z "dysk wymienny" na "dysk stały" wykorzystywany we wbudowanych rozwiązaniach przemysłowych...
---
Another problem: how to change the CF card status from "Ramovable" to "Fixed Disk" used in industrial embedded solutions...

No comments: